Monday, July 22, 2013

Gigi Paris for Wildfox at Miami Swim Week

Some shots of Gigi Paris for Wildfox Swim at Miami Swim Week!